Meraner Str. 6 | 10825 Berlin-Schöneberg

Tel. (030) 2147 89 95 | info@byz.de

Keine Artikel im Warenkorb

Im Berliner Yoga Zentrum ausgebildete Yogalehrer*innen:

Die nach PLZ geordnete Liste befindet sich im Aufbau.

Deutschland

-----------------------------------

PLZ-Bereich 0

D - 01445  -  Katja Wolf

D - 04157  -  Anja Stengl

D - 06120  -  Annett Zeitner

D - 06132  -  Silke Kubik 

D - 06179  -  Andrea Klemm

D - 07743  -  Katja Pelzer

D - 09112  -  René Schliwinski

D - 09131  -  Uta Gilewski

-----------------------------------

PLZ-Bereich 1

D - 10115  -  Judith Knilli

D - 10243  -  Regina Thoms-Zander

D - 10245  -  Nicole Gronewald 

D - 10245  -  Ulrich Peschl 

D - 10318  -  Andrea  Laschewski 

D - 10405  -  Roswitha Aengenheyster 

D - 10407  -  Janine Haschker

D - 10409  -  Veronica Hansen 

D - 10555  -  Inga Koehler 

D - 10585  -  Karen - Michaela Jansen

D - 10585  -  Michael von Hammerstein

D - 10587  -  Kerstin Wolter 

D - 10629  -  Michaela Schuster 

D - 10717  -  Gabriele Fodstad

D - 10781  -  Elke Friederichsen

D - 10781  -  Gudrun Plato

D - 10823  -  Christina Ueckert

D - 10829  -  Susanne Werner

D - 10961  -  Karin Wolfram

D - 10965  -  Anke Kreter 

D - 10967  -  Christa Kübler - Christians

D - 10967  -  Magdalena Rechlin

D - 10997  -  Nives Bercht

D - 12047  -  Tatjana Reimann

D - 12053  -  Niels Fischer 

D - 12055  -  Heidi Djuric

D - 12059  -  Patricia Schürholz

D - 12159  -  Anne Brunken

D - 12162  -  Andrea Volmary

D - 12163  -  Sabrina Schoel

D - 12169  -  Sabine Loos

D - 12305  -  Annette Gerlach

D - 12435  -  Anette Büchold

D - 12527  -  Christine Goldmann

D - 12559  -  Kim Labsch

D - 12587  -  Andrea Bartel

D - 12587  -  Christiane Merten 

D - 12589  -  Kerstin Schiller

D - 13086  -  Andrea Rietzel

D - 13088  -  Robert Winter 

D - 13125  -  Gunda Sallmann

D - 13409  -  Heike Haschke - Debebe

D - 13467  -  Schaukje Könning

D - 13503  -  Angelika Meyerhoff

D - 13507  -  Monika Wagnerberger

D - 13589  -  Sabine  Kasan

D - 13595  -  Dagmar Fiolka

D - 14052  -  Katharina Trosse

D - 14059  -  Anna-Leena Bahrmann 

D - 14169  -  Katja Rück

D - 14195  -  Christa Schorr

D - 14467  -  Ilona Schaal

D - 14469  -  Anna Baerenwald

D - 14482  -  Jens Schmidt

D - 14550  -  Stephan Evers

D - 14552  -  Ilka Pracht

D - 14797  -  Ute Haarbrücker - Brandt

D - 14979  -  Sylvia Reick 

D - 15732  -  Heike Manhke

D - 15745  -  Jana Pötzsch

D - 16341  -  Bianka Gericke 

D - 16515  -  Nikola Schröder - Liefring

D - 16540  -  Marina Stolzenburg

D - 17291  -  Karl Blinninger 

D - 17489  -  Sabine Reißland 

 

 

 

 

Deutschland

-----------------------------------

PLZ-Bereich 2

D - 20144  -  Volker Winkelhake

D - 20249  -  Klaus - Hermann Siekmann

D - 21465  -  Lydia Risch

D - 22359  -  Antje Werner 

D - 22605  -  Judith Handel

D - 22880  -  Heiko Minning 

D - 23556  -  Natascha Reh 

D - 27367  -  Sabine Schäfer 

D - 27568  -  Aenne Lohmann 

D - 28205  -  Elke Richter 

D - 28205  -  Suci Susanne Bruhn

D - 29439  -  Petra Sass 

-----------------------------------

PLZ-Bereich 3

D - 30163  -  Dieter Karmann

D - 30519  -  Insa Reichwehr

D - 30880  -  Silke Ebeling

D - 31079  -  Anke Callies

D - 32051  -  Susanne Dziallas

D - 37293  -  Katrin Ebert

D - 38104  -  Karin Bäumler

D - 38302  -  Marika Stern

-----------------------------------

PLZ-Bereich 4

D - 48157  -  Ines Kühlkamp 

D - 49143  -  Stefanie Schelp

D - 49632  -  Marion Wernsing

-----------------------------------

PLZ-Bereich 5

D - 59302  -  Monika Beumer 

-----------------------------------

PLZ-Bereich 6

D - 65193  -  Nikola Knorr 

-----------------------------------

PLZ-Bereich 7

D - 71665  -  Kristen Gräfin von Reischach 

D - 79102  -  Kerstin Wachter 

-----------------------------------

PLZ-Bereich 8

D - 80807  -  Kirsten Matheus 

D - 80807  -  Siegmar Mönch

D - 85649  -  Gudrun Drechsel

-----------------------------------

PLZ-Bereich 9

D - 93051  -  Michael Hiltl 

 

 

 

 

Österreich (A), Schweiz (CH) und Sonstige

-----------------------------------------------------------------

A   -  3500  - Edith Elser

A   -  5020  - Hilde Peer

A   -  5084  - Claudia Abel-Lang

CH - 5012 -  Manuela Sperling